Nationella programmet för hälsa och välfärd 

Terveydeksi, det nationella programmet för hälsa och välfärd Syftet med det nationella programmet för hälsa och välfärd (Terveydeksi) är att minska de välfärdsproblem och den sjukdomsbörda som de största folksjukdomarna och deras riskfaktorer orsakar, att främja arbets- och funktionsförmågan och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan befolkningsgrupperna. På lång sikt är syftet med programmet att minska behovet av social- och hälsovårdstjänster.

Programåtgärderna fastställs under sommaren 2024

Planen för genomförandet av programmet publiceras hösten 2024 och efter det inleds det konkreta arbetet. En förvaltningsövergripande styrgrupp ansvarar för beredningen och verkställandet av genomförandeplanen.

De konkreta åtgärderna för att genomföra programmet fastställs utifrån ett förslag som beretts av en expertgrupp. Expertgruppen har berett förslaget självständigt och med grund i vetenskaplig forskning.

Planen för genomförandet innehåller också en plan för uppföljningen och utvärderingen av effekterna av de åtgärder som ska finansieras.

Programmet genomförs i brett samarbete

Alla organisationer och aktörer som är intresserade av hälsa och välfärd är välkomna att delta i samarbetet inom det nationella programmet för hälsa och välfärd. Genom samarbetet kan man påverka och ta del av genomförandet.

Målet är att samarbetet ska omfatta också andra aktörer än social- och hälsovårdsaktörer. Samarbetspartnerna består bland annat av civilsamhällesorganisationer, kommuner, välfärdsområden, företag, församlingar och forsknings- och expertinrättningar.

Deltagandet i programarbetet sker via samarbetsytan Välfärd för alla 2023 (Kaikille hyvinvointia 2023).  Koderna för att logga in kan man begära här:

När du har loggat in och är med i samarbetet får du

  • ta del av den nationella beredningen och verksamheten
  • information om aktuella händelser inom programmet
  • delta i olika nätverk och utbyta idéer med andra aktörer
  • informera om din egen verksamhet och diskutera aktuella frågor gällande främjande av välfärd, hälsa och säkerhet

Under programmets gång ordnar social- och hälsovårdsministeriet olika tillställningar där aktörerna kan delta och påverka arbetet. Samarbetet kan ordnas till exempel genom seminarier på webben, samråd, workshoppar eller elektroniska plattformar.

Det nationella programmet för hälsa och välfärd ingår i regeringsprogrammet för Orpos regering. Programmet har också kopplingar till programmet Finland i rörelse och den nationella servicereformen. För programmet har reserverats ett anslag av engångsnatur på 9 miljoner euro för regeringsperioden. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av programmet. Genomförandet av programmet styrs av den förvaltningsövergripande styrgruppen, och ministerarbetsgruppen för ett hållbart välfärdssamhälle följer upp hur genomförandet framskrider.

Programperioden slutar i mars 2027.

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163326   E-postadress:


Tuulia Rotko, generalsekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO Telefon:0295163285   E-postadress: