Andra ansökningsomgången

Den första utlysningen av statsunderstöd för programmet för hållbar tillväxt i Finland gick ut den 18 februari 2022. I september utlyses statsunderstöd för programmet hållbar utveckling för andra gången. Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 255,6 miljoner euro. 

Den andra ansökningsomgången var 1.9. – 6.10.2022. Det stödbelopp som beviljas vid den andra ansökningsomgången kan användas för pelare 4 till utgången av 2025 och för pelare 3 till utgången av 2024. 

Ansökningsmaterial

Infotillfällen

Vanliga frågor (på finska)

Mer information:

Pelare 3

Programmet för arbetsförmåga:
Mari Kupiainen, sakkunnig, 0295 163 160,
Niina Kovanen, specialsakkunnig, 0295 163 726 

IPS – Sijoita ja valmenna:
Tuula Kieseppä, ylilääkäri, 0295 163 745

Pelare 4

Investering 1: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
Investering 2: Annakaisa Iivari, direktör, 0295 163 371
Investering 3: Mikko Huovila, specialsakkunnig, 0295 163 032
Investering 4: Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, 0295 163 295

E-postadresserna är i regel formen förnamn.efternamn.

Mer information