Organisationernas och föreningarnas roll i social- och hälsovårdssystemet

I Finland finns det drygt 11 000 organisationer med anknytning till social- och hälsovård (2020).  Utöver det finns det också många organisationer inom idrott, kultur och räddningsbranschen.  

Organisationernas verksamhet kompletterar de offentliga tjänsterna. Det stöd som organisationerna erbjuder kan till exempel utgöra en del av servicekedjan eller tjänstehelheten. En del av organisationerna producerar också tjänster på marknadsvillkor.

Välfärdsområdena och kommunerna samarbetar för att garantera att det finns verksamhetsförutsättningar för organisationerna i det egna området. Organisationerna når en stor del av befolkningen och deras verksamhet bidrar till att främja och förbättra invånarnas hälsa, välfärds och säkerhet.  

De lokala och regionala organisationerna är ofta viktiga samhällspåverkare och arbetsgivare, och de ordnar också många olika hobby- och rekreationsverksamheter som främjar välbefinnandet. 
Förutom att de har expertis inom sitt eget område har de också en viktig roll i att öka delaktigheten.  De kan fungera som ett stöd för välfärdsområdet när det gäller att ge invånarna en röst.  

Välfärdsområdena utnyttjar organisationernas kunnande vid utvecklingen av tjänsterna och i beslutsfattandet. I utvecklingsarbetet har också nätverken för kamratstöd och kundernas anhöriga en viktig roll.

Mer information