FI SV

Arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Den tryggar en utkomst i förhållande till inkomsterna under personens yrkesverksamma tid vid arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet och ålderdom.

Vem ska teckna arbetspensionsförsäkringen?

Arbetspensionsförsäkringen är lagstadgad och obligatorisk.

Arbetsgivare ska teckna en arbetspensionsförsäkring för arbetstagare i åldern 17-68 år vars inkomster under en månad överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldighet.

Privata arbetsgivare och företagare tecknar en arbetspensionsförsäkring för sina arbetstagare och för sig själva hos ett privat arbetspensionsförsäkringsbolag. För kommunalt, statligt och kyrkligt anställda, sjömän och lantbruksföretagare gäller separata pensionssystem och pensionsanstalter.

Vem betalar försäkringsavgifterna för arbetspensionen?

Arbetspensionsförsäkringen finansieras med arbetspensionsavgifter, som tas ut av

  • arbetsgivarna och
  • arbetstagarna.

Arbetsgivaren betalar hela arbetspensionsavgiften, men innehåller arbetstagarnas andel från deras lön. Företagets avgift bestäms som en procentsats av lönerna medan arbetstagarens avgift beror på personens förvärvsinkomst och ålder.

Vad ersätter arbetspensionsförsäkringen?

Personer som uppfyller pensionsvillkoren får pension med stöd av arbetspensionsförsäkringen i förhållande till sina inkomster under den yrkesverksamma tiden. Det finns inget arbetspensionstak angivet i euro. Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Mer information om arbetspension 

Mer information