Arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Den tryggar en utkomst i förhållande till inkomsterna under personens yrkesverksamma tid vid arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet och ålderdom. 

En arbetspensionsförsäkring tryggar en utkomst i förhållande till inkomsterna under personens yrkesverksamma tid vid arbetsoförmåga och ålderdom samt ger skydd efter familjeförsörjarens död.

Vem ska teckna arbetspensionsförsäkringen?

Arbetspensionsförsäkringen är lagstadgad och obligatorisk.

Arbetsgivare ska teckna en arbetspensionsförsäkring för arbetstagare i åldern 17-68 år vars inkomster under en månad överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldighet.

Privata arbetsgivare och företagare tecknar en arbetspensionsförsäkring för sina anställda och för sig själva hos en valfri privat pensionsanstalt. För anställda inom den offentliga sektorn, sjömän och lantbruksföretagare gäller separata pensionssystem och pensionsanstalter.

Vem betalar försäkringsavgifterna för arbetspensionen?

Arbetspensionsförsäkringen finansieras med arbetspensionsavgifter, som tas ut av

  • arbetsgivarna 
  • arbetstagarna och
  • företagarna.

Arbetsgivaren betalar hela arbetspensionsavgiften, men innehåller arbetstagarnas betalningsandel från deras lön. Företagare och lantbruksföretagare betalar själva pensionsförsäkringsavgifterna för sina arbetsinkomster.

Vad ersätter arbetspensionsförsäkringen?

Personer som uppfyller pensionsvillkoren får pension med stöd av arbetspensionsförsäkringen i förhållande till sina inkomster under den yrkesverksamma tiden. Det finns inget arbetspensionstak angivet i euro. Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Mer information om arbetspension