Social- och hälsovårdsministeriets nyhetsbrev

SHM:s nyhetsbrev innehåller aktuell information gällande det som pågår inom social-och hälsovården. Nyhetsbrevet är riktat till dem som i kommunerna ansvarar för social- och hälsovårdsärenden, och till andra som vill ha information om reformerna inom social- och hälsovården. Nyhetsbrevet utkommer cirka sex gånger per år.

 

Beställ nyhetsbrev