Social- och hälsovårdsministeriets nyhetsbrev

SHM:s nyhetsbrev innehåller aktuell information gällande det som pågår inom social-och hälsovården. Nyhetsbrevet är riktat till dem som i kommunerna ansvarar för social- och hälsovårdsärenden, och till andra som vill ha information om reformerna inom social- och hälsovården. Nyhetsbrevet utkommer cirka sex gånger per år.

Nyhetsbreven som handlar om regeringens spetsprojekt är specialnummer av SHM:s nyhetsbrev. De skickas ut till alla som prenumererar på nyhetsbreven. Det är också möjligt att prenumerera enbart på nyhetsbreven som handlar om spetsprojekten.

Förändringsledarens nyhetsbrevet som handlar om social- och hälsovårdsreformen utkommer varje vecka.

 

Beställ nyhetsbrev