Personal inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret över den nationella styrningen av personalen och utvecklingen av personalresurser inom social- och hälsovården.

Styrmetoderna är lagstiftning, rekommendationer samt statsandelar för kommunernas utvecklingsprojekt.

Ministeriets mål är att säkerställa tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och bra yrkesmässigt kunnande.

Undervisningsministeriet ansvarar för utbildning av personalen inom social- och hälsovården.

Bestämmelser om personalens kompetens i lagstiftningen

Bestämmelser om yrkesutbildningen och kompetensen för personal inom hälso- och sjukvården och socialvården finns i lagar och förordningar.

Personalutveckling inom social- och hälsovården

Personalen är en strategisk resurs och en viktig framgångsfaktor för verksamheten inom social- och hälsovården. Genom att utveckla personalresurserna kan man inverka på servicens kvalitet och resultat samt personalens välbefinnande i arbetet. 

Delegationerna för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården bedömer behoven av att utveckla utbildningen inom branschen och lägger fram initiativ om hur utbildningen kan förnyas.

Social- och hälsovårdsministeriet medverkar i att utarbeta prognoser om arbetskrafts- och utbildningsbehoven genom att delta i Utbildningsstyrelsens utbildningskommissioner.

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163492