Reform av familjeledigheterna syftar till att båda föräldrarna ska ta ut familjeledighet

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en reform av familjeledigheterna i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Reformen ska genomföras på ett sådant sätt att alla slags familjer behandlas jämlikt och olika former av företagande beaktas.

Målet för reformen är att

 • familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna
 • jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas
 • löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

Familjernas valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet i fråga om familjeledigheterna ska utökas. 

Enligt regeringsprogrammet ska båda föräldrar i fortsättningen ha lika många kvoterade månader. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor ska förlängas utan någon förkortning av den andel som för närvarande kan användas av mammorna. Dessutom ska det i familjeledigheterna ingå en föräldraledighetsperiod som kan disponeras enligt eget val.

Reformen bereds i en arbetsgrupp på trepartsbasis

Reformen av familjeledigheterna genomförs tillsammans med arbetsmarknadens parter. Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis.

Gruppens sammansättning:

 • Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden / Företagarna i Finland
 • Anne Kiiski, förhandlingschef / Kommunarbetsgivarna
 • Anja Lahermaa, jurist / STTK
 • Sinikka Näätsaari, chef för pensionspolitik / FFC
 • Ilkka Oksala, direktör / Finlands näringsliv
 • Lotta Savinko, chef för arbetslivsärenden / Akava
 • Ulla Westermarck, konsultativ tjänsteman / Statens arbetsmarknadsverk
 • Johanna Aholainen, förmånschef och Tapio Isolankila, chefsmatematiker / FPA
 • Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare / arbets- och näringsministeriet
 • Annika Juurikko, regeringssekreterare / social- och hälsovårdsministeriet
 • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd / undervisnings- och kulturministeriet
 • Outi Luoma-aho, budgetråd / finansministeriet
 • Eva Ojala, konsultativ tjänsteman / social- och hälsovårdsministeriet

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Liisa Siika-aho från social- och hälsovårdsministeriet.

Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet kommer att höras vid beredningen av familjeledighetsreformen.

Reformen avses träda i kraft uppskattningsvis år 2022.

Mer information

Liisa Siika-aho, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Eva Ojala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163201  


Annika Juurikko, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163242  

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner