Reform av familjeledigheterna syftar till att båda föräldrarna ska ta ut familjeledighet

Familjeledighetsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Reformens syfte är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den beaktar bättre än i nuläget olika familjeformer. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.  
 

Pressmeddelande 13.1.2022

Pressträff 17.9.2021

 

Familjeledigheter – från reform till attitydförändring 13.7.2021

För att de jämlika familjeledigheterna ska bli verklighet behövs förutom lagändringar även en attitydförändring. Hur ska det gå till?

Bland annat dessa frågor diskuterades av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen, lakritsfabrikören Timo Nisula, specialforskaren Johanna Närvi och företagaren Jenni Parpala på FinlandsArenan tisdagen den 13 juli kl. 16–16.45. Diskussionen leds av journalisten Jesse Kamras. 

Pressmeddelande 26.4.2021

Pressträff 16.2.2021

Minister Aino-Kaisa Pekonen offenttliggjorde utkastet till regeringsproposition om lagreformen den 16 februari 2021.

Målet för reformen är att

 • familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna
 • jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas
 • löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

Familjernas valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet i fråga om familjeledigheterna ska utökas. 

Enligt regeringsprogrammet ska båda föräldrar i fortsättningen ha lika många kvoterade månader. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor ska förlängas utan någon förkortning av den andel som för närvarande kan användas av mammorna. Dessutom ska det i familjeledigheterna ingå en föräldraledighetsperiod som kan disponeras enligt eget val.

Reformen bereddes i en arbetsgrupp på trepartsbasis

Reformen av familjeledigheterna genomfördes tillsammans med arbetsmarknadens parter. Reformen bereddes i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis.

Gruppens sammansättning:

 • Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden / Företagarna i Finland
 • Anne Kiiski, förhandlingschef / Kommunarbetsgivarna
 • Anja Lahermaa, jurist / STTK
 • Tuuli Glantz, socialpolitisk expert / FFC
 • Ilkka Oksala, direktör / Finlands näringsliv
 • Lotta Savinko, chef för arbetslivsärenden / Akava
 • Ulla Westermarck, konsultativ tjänsteman / Statens arbetsmarknadsverk
 • Johanna Aholainen, förmånschef och Tapio Isolankila, chefsmatematiker / FPA
 • Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare / arbets- och näringsministeriet
 • Annika Juurikko, regeringssekreterare / social- och hälsovårdsministeriet
 • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd / undervisnings- och kulturministeriet
 • Outi Luoma-aho, budgetråd / finansministeriet
 • Eva Ojala, konsultativ tjänsteman / social- och hälsovårdsministeriet

Ordförande för arbetsgruppen var direktör Liisa Siika-aho från social- och hälsovårdsministeriet.

Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet hördes vid beredningen av familjeledighetsreformen.

 

Mer information

Liisa Siika-aho, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO Telefon:0295163085   E-postadress:


Eva Ojala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163201   E-postadress:


Annika Juurikko, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163242   E-postadress:

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner