Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet 

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet har gemensamma strategiska riktlinjer för kommunikationen (bara på finska).

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna i adressen viestinta[at]stm.fi.

Enhetens arbetsfördelning och personal

 • Kommunikationsdirektören är Vivikka Richt, tfn 0295 163 396
 • Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, kommunikationsdirektörens sekreterare, tfn 0295 163 144

Mariina Cervera Linan, planerare, tfn 0295 163 249

 • webbtjänster

Miro Järnefelt, kommunikatiossexpert, tfn  0295163654

Anne Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]

 • koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Sara Lallukka, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 604

Sanna Leinonen, kommunikatiossexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 050 518 8525

 • reform av den sociala tryggheten, familjeledighetsreform

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 0295 163 003

 • aktuell kommunikation

Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 640

 • visuell design, bildbank

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141

 • jämställdhet, interna kommunikation, koordinering av publiceringsverksamheten

Pauliina Pohjalakommunikationsexpert, tfn  0295 163 322

 • social trygghet

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare , tfn 0295 163 350

 • reform av social- och hälsovården

Annette Rinne, kommunikationschef, tfn 0295 163 316

 • reform av social- och hälsovården

Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert, tfn 0295 163165

 • reform av social- och hälsovården

Leena Salonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Mona Siltanen, kommunikationsplanerare , tfn  0295 163664

 • aktuell kommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423

 • webbkommunikation, videoproduktion, interna kommunikation