Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet har gemensamma strategiska riktlinjer för kommunikationen (bara på finska).

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa. Biträdande för kommunikationsdirektören är Riikka Nurmi (1.11 - 31.1.2019).

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn 0295 163 132

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 144

Sara Lallukka, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 604

Anu Koivusipilä, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 316

 • läkemedelsbehandling, tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, individualiserad medicin

Anne Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]

 • koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 050 411 8132

 • styrningen av social- och hälsovården, tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen

Pauliina Pohjalakommunikationsexpert, tfn  0295 163 322

 • social trygghet

Leena Salonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Satu-Mari Tolonen, kommunikationschef, tfn 050 518 8525

 • styrningen av social- och hälsovården

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 050 518 8525

 • reform av den sociala tryggheten, familjeledighetsreform

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423

 • webbkommunikation och videoproduktion

Mariina Cervera Linan, webbtjänster, tfn 0295 163 249

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141

 • koordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 640

 • visuell design, bildbank

Sonja Kärkkäinen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 451

Krista Takkinen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 613