Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet 

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet har gemensamma strategiska riktlinjer för kommunikationen (bara på finska).

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna i adressen viestinta.stm[at]gov.fi.

Enhetens arbetsfördelning och personal

 • Kommunikationsdirektören är Vivikka Richt, tfn 0295 163 396
 • Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, kommunikationsdirektörens sekreterare, tfn 0295 163 144

Mariina Cervera Linan, planerare, tfn 0295 163 249

 • webbtjänster

Jessica Gustafsson, kommunikatiossexpert, tfn 0295 163 690

 • säkerhet och hälsa, internationella ärenden

Miro Järnefelt, kommunikatiossexpert, tfn 0295 163 654

Sara Lallukka, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 604

Sanna Leinonen, kommunikatiossexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 050 518 8525

 • reform av den sociala tryggheten, familjeledighetsreform

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 0295 163 003

 • aktuell kommunikation

Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 640

 • visuell design, bildbank

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141

 • jämställdhet, interna kommunikation, koordinering av publiceringsverksamheten

Pauliina Pohjalakommunikationsexpert, tfn 0295 163 322

 • social trygghet

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare , tfn 0295 163 350

 • reform av social- och hälsovården

Annette Rinne, kommunikationschef, tfn 0295 163 316

 • reform av social- och hälsovården

Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert, tfn 0295 163165

 • reform av social- och hälsovården

Mona Siltanen, kommunikationsplanerare , tfn  0295 163664

 • aktuell kommunikation

Anna Työrinoja, komminikationsexpert, tfn 0295 163 615

 • webbkommunikation, tillgängliheten, sociala medier, arbete

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423

 • webbkommunikation, videoproduktion, interna kommunikation