FI SV EN

Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn 0295 163 132
Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 144
 

Anne J Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135

 • koordineering av kommunikationen inom spetsprojekten

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Krista Kukkanen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 350

 • utkomstskydd- och försäkringsärenden samt läkemedelsfrågor

Riikka Nurmi, projektinformatör, tfn 0295 163 3003

Anne-Sofie Pesola, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 625

 • arbetsliv, jämställdhet

Minna Rantala, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 042

 • vård- och landskapsreformen

Leena Salonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423 

Mariina Cervera Linan, planerare, tfn 0295 163 249
Olga Komulainen, grafisk designer, tfn 0295 163 491
Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141
Krista Takkinen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 293
Sirpa Kemppinen, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 747