FI SV EN

Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn 0295 163 132
Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 144
 

Anne J Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135

 • koordineering av kommunikationen inom spetsprojekten

Krista Kukkanen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 350

 • utkomstskydd- och försäkringsärenden samt läkemedelsfrågor

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Riikka Nurmi, projektinformatör, tfn 0295 163 3003

 • tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen (genomcentret, biobanker och lagen om sekundär användning av social- och hälsouppgifter)

Anne-Sofie Pesola, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 625

 • arbetsliv, jämställdhet

Minna Rantala, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 042

 • vård- och landskapsreformen

Leena Salonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423 

 •  webbkommunikation och videoproduktion

Mariina Cervera Linan, webbtjänster, tfn 0295 163 249
Olga Komulainen, grafisk designer, tfn 0295 163 491
Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141

 •  koordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Krista Takkinen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 293
Sirpa Kemppinen, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 747