Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet har gemensamma strategiska riktlinjer för kommunikationen (bara på finska).

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn 0295 163 132

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn 0295 163 144

Anu Koivusipilä, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 316

 • tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, individualiserad medicin

Anne Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]

 • koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Milla Meretniemi, kommunikationschef, tfn 050 471 5214

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 050 411 8132

 • styrningen av social- och hälsovården, tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen

Minna Rantala, kommunikationsexoert, tfn 0295 163 042

 • styrningen av social- och hälsovården

Leena Salonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 423

 • webbkommunikation och videoproduktion

Mariina Cervera Linan, webbtjänster, tfn 0295 163 249

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 141

 • koordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 640

 • visuell design, bildbank

Sonja Kärkkäinen, kommunikationsplanerare, p. 0295 163 451