Material i anslutning till beredningen av barnstrategin 

Dokumenten är huvudsakligen på finska, bl.a. styrgruppens protokoll. minedu.fi/sv/material