Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga (YTO)

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga ansvarar för ärenden som gäller social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer, funktionshinderservice och tjänster för äldre, social och medicinsk rehabilitering samt främjande av social välfärd, funktionsförmåga och hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Dessutom ansvarar avdelningen för samordningen av statsunderstödsverksamheten vid ministeriet samt för understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd.

Avdelningens enheter och personal

Annakaisa Iivari är chef för avdelningen gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga.

Enheten för barn och unga (LANU)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • mödra- och barnrådgivningsarbete
 • skol- och studerandehälsovård
 • psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården
 • socialt arbete bland familjer, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, familjearbete och stöd i föräldraskapet
 • adoption
 • barnskydd
 • statens skolhem
 • mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga
 • barns, barnfamiljers och ungas välbefinnande samt förebyggande av marginalisering och stärkande av delaktigheten bland barn, barnfamiljer och unga
 • övriga social- och hälsovårdstjänster för barn och unga
 • ungdomsgarantin och Navigator-serviceställena

Direktör Elina Palola.

Enheten för funktionsförmåga (TOK)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • främjande av social välfärd, funktionsförmåga och hälsa samt förebyggande av sjukdomar
 • hälsosam kost, hälsofrämjande motion och främjande av psykisk hälsa
 • funktionshinderservice
 • tjänster för äldre
 • medicinsk och social rehabilitering
 • tjänster inom social- och hälsovården som främjar arbetsförmågan
 • andra social- och hälsovårdstjänster för målgruppen
 • anslag för främjande av hälsa

Direktör Taru Koivisto.               

Enheten för gemensamma tjänster (YPA)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • samordning och utveckling av avdelningens verksamhet samt allmänna frågor vid avdelningen (exkl. STEA:s
 • allmänna förvaltningsärenden)
 • utvecklings- och samordningsuppgifter inom statsunderstödsverksamheten med undantag
 • för Europeiska unionens strukturfondsprojekt
 • understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd
 • beredning och samordning av ekonomiska ärenden som hör till verksamhetsområdet för avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården och avdelningen för säkerhet och hälsa, utbetalnings- och faktureringsverksamhet, researrangemang samt tekniskt stöd för lagberedningen
 • beredning och samordning av ekonomiska ärenden som hör till verksamhetsområdet för avdelningen för styrning av social- och hälsovården, utbetalnings- och faktureringsverksamhet
 • frågor som gäller Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Direktör Kirsi Kaikko.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

 • ansvarar för de understöd som beviljas social- och hälsoorganisationer från Veikkaus Ab:s avkastning
 • beredning av understöd
 • utbetalning av understöd
 • övervakning av användningen av understöd
 • bedömning av konsekvenser
 • information om förfaranden som gäller ansökan om och användning av statsunderstöd

Direktör Hanna Heinonen.