FI SV EN

Unga i arbete

Arbetskarriärerna kan förlängas i deras början genom att man gör det lättare för unga att komma in på utbildning och förebygger utslagning. Unga bör komma in i arbetslivet så snabbt som möjligt efter utbildningen.

Introduktion i arbetet A och O

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att ge arbetstagaren tillräcklig introduktion i arbetet, arbetsförhållandena och de arbetsredskap som används i arbetet.

Introduktion i arbetet är mer än rådgivning och handledning; den ska vara motiverande och hjälpa unga till en god start i arbetslivet.

Bakom ungas arbetsolycksfall finns ofta otillräcklig introduktion och handledning.

Striktare bestämmelser för personer under 18 år

På personer under 18 år tillämpas lagen om unga arbetstagare. Detta innebär striktare bestämmelser om arbetstid och arbetssäkerhet jämfört med arbetstagare som fyllt 18 år.

I ordinarie anställningsförhållande får man anställa unga mellan 15 och 17 år som fullgjort sin läroplikt.

Lätt arbete får utföras av en 14-åring eller 13-åring som under samma kalenderår fyller 14 år. Under skolornas ferier får han eller hon arbeta under högst hälften av ferietiden.

En person som är 13 år eller yngre får med regionförvaltningsverkets tillstånd tillfälligt arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

Mer information om arbetstider och andra arbetsvillkor finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats:

Broschyrer