Personer och kontaktuppgifter

Ledning och koordinering av projektet som helhet

avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, HSM, tfn 02951 63382 (ledning)

specialsakkunnig Tuula Helander, HSM, tfn 02951 63480

Planering av verksamheten vid det nationella genomcentret

Kristiina Aittomäki och arbetsgrupp

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret

Tuula Helander och arbetsgrupp

Planering av verksamheten vid det nationella neurocentret

Östra Finlands universitet och arbetsgrupp

Koordinator vid Östra Finlands universitet: Reetta Kälviäinen

SHM:  Saara Leppinen

UKM: Riina Vuorento

ANM: Jaana Lappi

Planering av biobanksverksamheten

sakkunnig Kristiina Kaski, SHM

ICT och helhetsarkitektur

specialsakkunnig Satu Tissari, SHM

Genomlagen

Sini Tervo, jurist, SHM