FI SV

Personer och kontaktuppgifter

 

Ledning och koordinering av projektet som helhet

avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, HSM, tfn 02951 63382 (ledning)

specialsakkunnig Tuula Helander, HSM, tfn 02951 63480

 

Planering av verksamheten vid det nationella genomcentret

Kristiina Aittomäki och arbetsgrupp

specialsakkunnig Sandra Liede, SHM, (lagstiftning)

 

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret

Tuula Helander och arbetsgrupp

 

Planering av verksamheten vid det nationella neurocentret

Östra Finlands universitet och arbetsgrupp

Koordinator vid Östra Finlands universitet: Hilkka Soininen, ersättare Reetta Kälviäinen

SHM: Linda Soikkeli, ersättare Saara Leppinen

UKM: Riina Vuorento

ANM: Asta Wallenius

 

Planering av biobanksverksamheten

Biobankandelslaget, Johanna Arola

specialsakkunnig Riina Laitiainen, SHM

 

ICT och helhetsarkitektur

Jari Porrasmaa och arbetsgrupp

 

Lagstiftning och etik

Sandra Liede och arbetsgrupper