Personer och kontaktuppgifter

Ledning och koordinering av projektet som helhet
direktör Tuula Helander, HSM, tfn 02951 63480
planerare Saana Sydänmaanlakka

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret
Tuula Helander och arbetsgrupp

Planering av verksamheten vid det nationella neurocentret
Östra Finlands universitet och arbetsgrupp
Koordinator vid Östra Finlands universitet: Reetta Kälviäinen
Saara Leppinen, SHM  
Riina Vuorento, UKM
Jaana Lappi, ANM

Planering av biobanksverksamheten
Sini Tervo, regeringssekreterareSHM
Saana Sydänmaanlakka, planerare, SHM 

ICT och helhetsarkitektur
Satu Tissari, specialsakkunnig, SHM

Genomlagen och genomcentret
Sini Tervo, regeringssekreterareSHM

EU-projektet 1+Million Genomes
Sini Tervo, regeringssekreterareSHM
Saana Sydänmaanlakka, planerare, SHM