Personer och kontaktuppgifter

Ledning och koordinering av projektet som helhet

avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, HSM, tfn 02951 63382 (ledning)

direktör Tuula Helander, HSM, tfn 02951 63480

specialsakkunnig Sari Palojoki

assistent Eeva Kostia
 

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret

Tuula Helander och arbetsgrupp

Planering av verksamheten vid det nationella neurocentret

Östra Finlands universitet och arbetsgrupp

Koordinator vid Östra Finlands universitet: Reetta Kälviäinen

Saara Leppinen, SHM  

Riina Vuorento, UKM

Jaana Lappi, ANM

Planering av biobanksverksamheten

Marja Penttilä, specialsakkunnig, SHM

ICT och helhetsarkitektur

Satu Tissari, specialsakkunnig, SHM

Genomlagen och genomcentret

Sini Tervo, jurist, SHM

EU-projektet 1+Million Genomes

Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, SHM