FI SV

Personer och kontaktuppgifter

 

Ledning och koordinering av projektet som helhet

avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, HSM, tfn 02951 63382 (ledning)

specialsakkunnig Tuula Helander, HSM, tfn 02951 63480

 

Planering av verksamheten vid det nationella genomcentret

Kristiina Aittomäki och arbetsgrupp

specialsakkunnig Sandra Liede, SHM (lagstiftning)

 

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret

Tuula Helander och arbetsgrupp

 

Planering av verksamheten vid det nationella neurocentret

Östra Finlands universitet och arbetsgrupp

Koordinator vid Östra Finlands universitet: Reetta Kälviäinen

SHM:  Saara Leppinen

UKM: Riina Vuorento

ANM: Jaana Lappi

 

Planering av biobanksverksamheten

Marco Hautalahti, FINBB, tfn +358 40 049 3613

specialsakkunnig Sandra Liede, SHM

 

ICT och helhetsarkitektur

Jari Porrasmaa och arbetsgrupp

 

Lagstiftning och etik

Sandra Liede och arbetsgrupper