FI SV EN

EU:s strukturfonder (programperiod 2014-2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Europeiska unionens strukturfonder ger stöd via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. I Finland genomförs under programperioden 2014 - 2020 Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 - 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) finansierar riksomfattande projektverksamhet. SHM har två riksomfattande ESF-åtgärdshelheter inom prioriteringsområdet 3 "Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet". Inom prioriteringsområdet 5 "Social delaktighet och kampen mot fattigdom" ansvarar SHM för all riksomfattande verksamhet genom tre åtgärdshelheter.

Programmets koordinationsprojekt

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Finansiären förutsätter att projekt som finansieras genom åtgärdshelheterna inom prioriteringsområde 5 samarbetar med delaktighetstemats koordinationsprojekt.

Programmets finansierade projekt

Läs om programmets finansierade projekt i informationstjänsten för strukturfonder.

Mer information