EU:s strukturfonder (programperiod 2014-2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Europeiska unionens strukturfonder ger stöd via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program.

I Finland genomförs under programperioden 2014 - 2020 Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 - 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) finansierar riksomfattande projektverksamhet.

SHM har två riksomfattande ESF-åtgärdshelheter inom prioriteringsområdet 3 "Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet".

Inom prioriteringsområdet 5 "Social delaktighet och kampen mot fattigdom" ansvarar SHM för all riksomfattande verksamhet genom tre åtgärdshelheter.

Programmets koordinationsprojekt

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Finansiären förutsätter att projekt som finansieras genom åtgärdshelheterna inom prioriteringsområde 5 samarbetar med delaktighetstemats koordinationsprojekt.

Programmets finansierade projekt

Läs om programmets finansierade projekt i informationstjänsten för strukturfonder.

Mer information

Kati Herranen-Haapaniemi, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163273  


Eveliina Pöyhönen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163303