FI SV EN RU

Ministeriet

Joukko ihmisiä nojaa kaiteeseen rakennuksen sisällä. Takana punaista ja valkoista seinää sekä ikkuna.

Social- och hälsovårdsministeriet verkar som del av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Social- och hälsovårdsministeriet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter till ettsunt och tryggt liv.

Ministeriet har till uppgift att främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen och jämställdheten mellan könen, arbeta för en hälsosam arbets- och livsmiljö och säkra tillräckliga social- och hälsotjänster och säkra en rimlig försörjning under alla skeden i livet.