Ministeriet

Mission

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) är en del av statsrådet. SHM ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Vi säkerställer människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster.

Vision

Vår strategiska vision är ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd. Vi eftersträvar dessa genom människors aktiva delaktighet, hållbar finansiering, hållbar välfärd i arbetets brytningsskede, en trygg och välmående livs- och arbetsmiljö samt samordnade tjänster och förmåner.

Värderingar

Våra värderingar är rättvisa, mod och öppenhet.