Vanliga frågor om reformen av lagstiftningen om mentalvård  

Blanketten för beslutet om läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar kan laddas ned på vår webbplats:

Allmänt om lagändringarna

Förvaltningsbeslut

Ändringssökande i förvaltningsdomstol

Övriga frågor

Mer information