dekorativ bild

Internationellt samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde idkar föregripande och globalt samarbete som främjar social- och hälsovårdspolitik både inom EU och på internationell och bilateral nivå.

Ministeriet svarar som en del av statsrådet för internationellt samarbete och internationella förbindelser inom sitt ansvarsområde.

Den internationella verksamheten baserar sig på Finlands EU-politik och riktlinjer inom internationell politik samt på regeringsprogrammet och social- och hälsovårdsministeriets linjedragningar.

Grunden för samarbetet är internationella förbindelser och processer som stöder social hållbarhet, såsom FN:s, WHO:s, Europarådets och ILO:s konventioner och rekommendationer.

Forum för internationellt samarbete är:

 • Europeiska unionen
 • Förenta nationerna (FN) och dess organ
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
 • Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter IAIS
 • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 • Nordiska ministerrådet
 • Europarådet
 • Den Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande
 • andra organisationer för mellanstatligt samarbete och organ för regionalt samarbete såsom Barents euroarktiska råd, Arktiska rådet och Östersjöstaternas råd.

Ministeriet koordinerar även de projekt inom sitt förvaltningsområde som hör till närområdessamarbetet. För att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar, livsstilssjukdomar och social utslagning krävs omfattande internationellt samarbete, speciellt inom närområdena.

Koordinering av internationellt samarbete

Enheten för internationella ärenden ansvarar för bland annat

 • planering, utveckling och samordning av förvaltningsområdets EU-ärenden och övrigt internationellt samarbete med ministeriets avdelningar och ämbetsverk samt övriga ministerier
 • koordinering och samordning av rapportering om verkställandet av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och övriga konventioner
 • förberedelser för ministrarnas och kanslichefens internationella besök
 • prognostisering av utvecklingen i EU och i internationell verksamhet

För substansfrågor ansvarar avdelningarna i enlighet med ministeriets arbetsfördelning.

Mer information

Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163175   E-postadress: