Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov också uppdatera dem. 

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i följande blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor.

På blanketten ska du ange dina personuppgifter och vissa andra uppgifter för att vi ska kunna leverera de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll i blanketten noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.30–16.15

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor.
   
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras. 
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta. 
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att få sina personuppgifter raderade enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att sköta ministeriets lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar. 
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
  Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.
  Tietosuoja.fi  

Mer information

Lassi Kauttonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA Telefon:0295163577   E-postadress: