Hemsjukvård och hemsjukhusvård

Hemsjukvård är sjukvård som ges i patientens hem. Syftet med den är att göra det lättare för patienten att klara sig hemma, att stödja anhöriga i hemvården av patienten och till exempel att göra det lättare att återvända hem från sjukhuset.

Hemsjukvården innefattar olika sjukvårdsingrepp som ordinerats av läkare, såsom provtagning, mätningar, övervakning av medicineringen och uppföljning av kundens tillstånd samt lindring av smärta. Hemsjukvård ges ofta tillsammans med socialvårdstjänster, och då talar man om hemvård.

Hemsjukhusvård innebär att vård på sjukhusnivå förs hem till patienten. Hemsjukhusvård ersätter ofta att patienten tas in på sjukhus för vård. Hemsjukhusvård är tidsbunden och effektiviserad hemsjukvård. Hemsjukhusvård kan innebära till exempel intravenös antibiotikabehandling för patienter som lämpar sig för hemvård, annan krävande och intensiv vård som motsvarar vård på sjukhusnivå och vård i livets slutskede i hemmet.

Bestämmelser om hemsjukvård och hemsjukhusvård finns i lagen

Social- och hälsovårdsministeriet svarar i fråga om hemsjukvården och hemsjukhusvården för den allmänna planeringen, beredningen av lagstiftningen och stödet för, styrningen och den strategiska utvecklingen av verkställigheten av lagstiftningen inom ramen för sina befogenheter.

Bestämmelser om hemsjukvård och hemsjukhusvård finns i lagen Bestämmelser om hemsjukvård och hemsjukhusvård finns i hälso- och sjukvårdslagen.

Med hemsjukvård stöds möjligheterna att klara sig hemma och med hemsjukhusvård patientens möjlighet att stanna hemma som ett alternativ till sjukhusvård. Att klara sig hemma och utveckling av tjänster som tillhandahålls i hemmet är mål som ingår i regeringsprogrammet och strategin för social- och hälsovårdspolitiken. 

Välfärdsområdet ordnar hemsjukvård

Välfärdsområdet ska ordna hemsjukvård för dem som bor i området. Största delen av tjänsterna tillhandahålls av sjukskötare. Hemsjukvård ges när en person på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan anlita andra hälso- och sjukvårdstjänster. Största delen av de patienter som får hemsjukvård är äldre.

Avgifterna för hemsjukvård beror på om vården är tillfällig eller fortgående och regelbunden.

Myndigheternas ansvar inom hemsjukvård och hemsjukhusvård

Regionförvaltningsverken och Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar hemsjukvården och hemsjukhusvården. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är expertmyndighet på området.

Mer information (primärvård)

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163065   E-postadress:

Mer information (specialiserad sjukvård)

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress:

Mer information (hemvård)

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress: