Hoppa till innehåll
Media

Extra statsunderstöd till organisationer och stiftelser inom social- och hälsovården - syftet att avvärja konsekvenser för medborgarna till följd av coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 13.15
Pressmeddelande 134/2020

Med understödet svarar man särskilt på det behov av psykosocialt stöd som coronaepidemin orsakar. Understöd delas också ut för utveckling av digitala tjänster. Tyngdpunkten ligger på åtgärder som kan införas snabbt och som svarar på de plötsliga förändringarna i omvärlden.

Sammanlagt 106 organisationer och stiftelser får understöd för sammanlagt 109 ändamål. Understödet uppgår till fem miljoner euro och beviljas av avkastningen av Veikkaus Ab:s penningspel.

Statsunderstöd beviljas projekt som särskilt fokuserar på utveckling av psykosocialt stöd och digitala tjänster för medborgarrådgivning. På grund av coronaepidemin har omvärlden snabbt förändrats i en riktning som leder till att digitala tjänster blir allt viktigare. De understöd som delas ut hjälper organisationer och stiftelser att anpassa sin verksamhet och finna lösningar för hur digitalt stöd kan ordnas.

Understöd beviljas också för att hjälpa personer och familjer som befinner sig i en utmanande livssituation och löper risk för utslagning. Avsikten är att också nå sådana målgrupper som tidigare inte omfattats av stödet. 

Social- och hälsovårdsministeriet fattade den 28 maj 2020 beslut om understöden utifrån det förslag som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) berett. 

Sammanlagt 382 organisationer och stiftelser ansökte om understöd för sammanlagt 411 ändamål. Den totala ansökta summan uppgick till cirka 25 miljoner euro. De beviljade understöden har anvisats för 2020, men understöden kan också användas 2021. Information om stödbesluten publiceras senast den 29 maj på STEA:s webbplats.

Ytterligare information: 

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 577
Hilppa Tervonen, beredningschef, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), tfn 0295 163 225

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

Tillbaka till toppen