Pensionsskydd

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av pensionslagstiftningen.

Det finländska pensionssystemet tryggar försörjningen vid

  • ålderdom
  • arbetslöshet och
  • familjeförsörjares död.

 

Klicka på bilden för en större version.

 

Enligt den social- och hälsopolitiska strategin och regeringsprogrammet ska

  • arbetstiden under livet öka med tre år före år 2020
  • pensionssystemet förnyas så att det bättre motsvarar de krav som den ökade livstiden, föreningen av familj och arbetsliv, de förändrade arbetsförhållandena och den gränsöverskridande in- och utflyttningen medför
  • hållbarheten hos, finansieringen av och ett tillräckligt pensionsskydd inom ramen för arbetspensionssystemet tryggas
  • pensions- och rehabiliteringssystemet samt systemet med utkomstskydd för arbetslösa utvecklas som helhet
  • revideringen av arbetspensionslagstiftningen beredas i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna
  • antalet personer som invalid- respektive sjukpensioneras minskas

Pensionsskyddet består av arbetspension, folkpension och garantipension

Arbetspension intjänas på basis av löneinkomst respektive arbetsinkomst för företagare.

Folkpension garanterar grundtryggheten för den som inte intjänat någon arbetspension eller som har en liten arbetspension.

Garantipension garanterar alla en minimipension som är större än folkpensionen.

Ålderspension, invalidpension och familjepension

Förmånerna inom arbets- och folkpensionssystemet omfattar ålderspension, invalid- respektive sjukpension och familjepension. Arbetspensionen omfattar dessutom deltidspension.

Ålderspensionen tillåter seniorer att lämna arbetslivet på deltid eller helt och hållet.

Invalid- respektive sjukpensionen kompenserar inkomstbortfall vid arbetsoförmåga.

Familjepension betalas till den efterlevande maken eller makan och barn efter familjeförsörjares död.

Frivillig utökning av pensionsskyddet

Det lagstadgade obligatoriska pensionsskyddet kan kompletteras med ett tilläggspensionsskydd som bekostas antingen av arbetsgivaren eller av försäkringstagaren själv.

Mera on ämnet på sidorna om Försäkring

Mer information