Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På denna sida finns social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. En del av dessa grundade sig på beredskapslagen, en del på annan lagstiftning, såsom lagen om smittsamma sjukdomar och hälsoskyddslagen. 

Myndighetsanvisningar och beslut inom andra förvaltningsområden 

Föråldrade och upphävda myndighetsanvisningar, beslut och rekommendationer: