Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På denna sida finns social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. 

Myndighetsanvisningar och beslut inom andra förvaltningsområden 

Föråldrade och upphävda myndighetsanvisningar, beslut och rekommendationer: