Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På denna sida finns social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. En del av dessa grundade sig på beredskapslagen, en del på annan lagstiftning, såsom lagen om smittsamma sjukdomar och hälsoskyddslagen. 

Anvisningarna på denna sida har grupperats så att mellanrubrikerna skiljer anvisningarna som gäller tills vidare från de föråldrade anvisningarna. 

Anvisningar och rekommendationer som gäller tills vidare:

Föråldrade och upphävda myndighetsanvisningar, beslut och rekommendationer: