Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På denna sida finns alla social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. Anvisningarna gäller kommunerna, sjukvårdsdistrikten eller regionförvaltningsverken.