Frågor och svar om barnskyddet i Finland

I Finland grundar sig barnskyddet främst på barnskyddslagen (417/2007) och på FN:s konvention om barnens rättigheter (FördrS 59–60/1991). Barnskyddslagen omfattar alla barn som bor eller vistas i Finland. Detta påverkas inte av barnets nationalitet, religion eller kultur. Barnskyddet utgår alltid från barnets bästa.

Mer information

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163482   E-postadress:


Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163185   E-postadress: