Alkohollagen

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018.

Bestämmelserna om tillverkning, import, försäljning, marknadsföring och användning av alkoholhaltiga ämnen har samlats i den alkohollag som trädde i kraft 2018.

Lagen kompletteras av statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen och social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen.

Mer information