Statistik

De viktigaste statistikproducenterna inom SHM:s förvaltningsområde är Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar statistik om välfärd och hälsa samt social- och hälsovårdstjänster.

Folkpensionsanstalten producerar statistik om socialförsäkringen som den sköter, bl.a. om olika understöd, ersättningar och folkpensionsutgifter.

Pensionsskyddscentralen publicerar central statistik om pensionsskyddet, bl.a. om pensionstagare, pensionsutgifter och pensionsavgångar.

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men länkar finns även till FOS-statistik från t.ex. Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, arbets- och näringsministeriet och Finansinspektionen. Statistik kan sökas efter ämnesområde, ämnesord, statistiknamn och -producent.

Findikaattori är en tjänst  som innehåller aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Där finns ca 100 indikatorer vars utveckling beskrivs med hjälp av diagram, tabeller och analystext. Tjänsten produceras av Statistikcentralen och statsrådets kansli i samarbete med olika informationsproducenter.

Utgivningstider för statistik

THL:s, FPA:s, Statistikcentralens och Pensionsskyddscentralens utgivningskalendrar upplyser om kommande utgivningstider för statistik.

På de underliggande sidorna finns närmare information om statistiska datakällor efter ämne. Vissa källor finns med på flera sidor om de innehåller information inom många olika ämnesområden.

Mer information