Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 15.52 | Publicerad på svenska 18.5.2020 kl. 11.05
Pressmeddelande

Gruppen för lägesbilder och modeller som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet följer med hur verkningsfull hybridstrategin för coronavirusepidemin är med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar.

Gruppen publicerade sin första veckorapport i dag. 

Enligt lägesbedömningen har coronavirusepidemin avtagit betydligt i Finland jämfört med situationen i början av april. Det genomsnittliga antalet fall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar har minskat i över en månads tid. Det uppskattade smittsamhetstalet för coronaviruset är mellan 0.60 och 0.85. Det här innebär att epidemin inte längre ökar i hela landet.

Med hjälp av parametrarna upptäcks förändringarna i tid

Hur verkningsfull hybridstrategin är följs noggrant med. Målet är att man med hjälp av parametrarna för uppföljning upptäcker förändringar i epidemin och har möjlighet att reagera på dem i tid. 

Till de epidemiologiska parametrarna hör veckogenomsnittet av incidensen av nya fall (fall/100 000 invånare), det uppskattade antalet tillfrisknanden samt smittsamhetstalet. Till de medicinska parametrarna hör antalet patienter som får sjukhus- och intensivvård, prognosen för antalet nya sjukhusvårds- och intensivvårdsperioder samt dödlighet och förändringar i dödligheten.

Det finns två funktionella parametrar: antalet tester/100 000 invånare och andelen positiva fall av de misstänkta som testats (%)

Länkar

Ytterligare information

Mika Salminen, direktör, [email protected] och Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen