Bekanta dej med arbetsbeskrivningarna

Vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) arbetar cirka 440 personer. Deras uppgifter varierar från assistent till kanslichef och från planerare till konsultativ tjänsteman.

Uppgifterna är utmanande och mångsidiga. Arbetsmiljön är lagom hektisk, och ärendena som behandlas är samhälleligt betydelsefulla.

Uppgifterna är utmanande och mångsidiga. Arbetsmiljön är lagom hektisk och ärendena som behandlas är samhälleligt betydelsefulla.
Sagt om SHM

Meningsfullt arbete

I videorna nedan berättar anställda vid social- och hälsovårdsministeriet om sitt arbete, sin bakgrund och sin karriär. De berättar hur arbetet vid social- och hälsovårdsministeriet inverkar på finländarnas vardag, vilken som är den mest speciella kommentaren de har hört om social - och hälsovårdsministeriet och varför det är en god idé att söka arbete hos social- och hälsovårdsministeriet.

”Vi jobbar för att människorna ska må så bra som möjligt”

Medicinalrådet Merja Auero arbetar dagligen för att social- och hälsovården i Finland ska vara så bra som möjlig.

"SHM har den bästa värdegrunden, vi arbetar för människornas bästa”

Antti Hautaniemi, som arbetar som specialsakkunnig, påminner om att man vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar med mycket annat än social- och hälsovårdsreformer och att man varken behöver bära slips eller nia någon.

”Mångsidiga arbetsuppgifter och fantastiska kollegor”

Planeraren Hanne Mäkitalo inledde sin karriär vid SHM som sekreterare, men studerade vid sidan av arbetet, hade studieledigt och tog magisterexamen i hälsovetenskaper.

Anställda vid SHM på Twitter

”Vi har bra förmåner och möjligheter att distansarbeta”

Direktören Tanja Auvinen arbetar med att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Hon tycker att SHM erbjuder sina anställda bra anställningsförmåner och möjligheter att distansarbeta.

”Vid SHM har man möjlighet att påverka politiska utmaningar”

Direktören Jari Keinänen arbetar med alkohol- och drogfrågor och miljöhälsofrågor. Båda ämnesområdena är sådana som berör medborgarna i deras vardag.

”Många arbetsuppgifter som är betydelsefulla för samhället”

Redovisningsplaneraren Ilkka Räisänens arbete betyder för samhället att till exempel familjer får familjeunderstöd och att bostadsbidrag betalas ut.

SHM:s ministrar på Twitter

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163521   E-postadress: