Bekanta dej med arbetsbeskrivningarna

Vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar cirka 440 personer. Deras uppgifter varierar från assistent till kanslichef och från planerare till regeringssekreterare.

Vi har intervjuat personer som arbetar vid SHM med olika uppgifter. De berättar om sitt arbete, sin befattningsbeskrivning, bakgrund och karriär. De berättar dessutom om hur arbetet vid SHM påverkar finländarnas vardag, vilka färdigheter samt egenskaper de behöver i sitt eget arbete och vad som är det bästa i det dagliga arbetet.

Du hittar intervjuerna under punkten Bekanta dej med arbetsbeskrivningarna.

Uppgifterna är utmanande och mångsidiga. Arbetsmiljön är lagom hektisk och ärendena som behandlas är samhälleligt betydelsefulla.
Sagt om SHM

Mer information

Liisa Perttula, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163521