Vanliga frågor om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Innehållspublicerare

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163139  


Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163453