Vanliga frågor om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Innehållspublicerare

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163139   E-postadress:


Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163453   E-postadress: