Vanliga frågor om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Innehållspresentatör

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163139  


Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163453