Vanliga frågor om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Innehållspublicerare

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163139  


Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163453