Frågor och svar om lagen om könsfastställelse

Här har vi samlat frågor och svar om lagen om könsfastställelse, som trädde  i kraft den 3 april 2023.

Den nya lagen stärker tillgodoseendet av självbestämmanderätten, den personliga integriteten och rätten till privatliv och minskar diskrimineringen.

Fastställandet av det juridiska könet har åtskilts från medicinska diagnoser och behandlingar, och det krävs inte heller längre avsaknad av fortplantningsförmåga.  

Mer information