Skriv ut Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021
FI SV EN

Finlands ordförandeskap i nordiska ministerrådet 2021

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet år 2021. Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden. Vision för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integredade region år 2030.

Covid-19-pandemin kommer att prägla också 2021, och den skapar nya utmaningar för samarbetet.

Evenemang

Mer information

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163337   E-postadress:


Mia Mäkinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163075   E-postadress: