Tjänstemannaledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichef Veli-Mikko Niemi.

Kanslichefen leder och övervakar ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet och bistår ministrarna. Han svarar för

  • ministeriets verksamhet och ser till att uppgifterna sköts framgångsrikt
  • lagberedningens kvalitet vid ministeriet
  • samordningen av tjänstemännens beredningsarbete inom ministeriet
  • utvecklandet och ledandet av personaladministrationen och den övriga interna administrationen vid ministeriet
  • beredningen och uppföljningen av de mål som har ställts för ministeriets förvaltningsområde samt
  • organisering och utveckling av förvaltningsområdets verksamhet  

Avdelningscheferna svarar för ledningen på sina avdelningar.

Direktörerna för de särskilda resultatgrupperna ansvarar för ledningen av sina respektive resultatgrupper.

Mer information

Minna Jämsén, johdon sihteeri 
social- och hälsovårdsministeriet, Kanslichef, Kanslichefens stab Telefon:0295163400   E-postadress: