FI SV EN

Nämnder och delegationer

Det finns flera delegationer och nämnder inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Social- och hälsovårdstjänster

Främjande av välfärd och hälsa

Familj och barn

Äldre

Jämställdhet

Arbetarskydd

Försäkringsärenden och utkomstskydd