Social- och hälsovårdsministeriets offentliga delgivningar

Statsrådet utfärdade i dag den 15 juni en förordning om upphävande av förordningen om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av de förordningar om tillämpning av befogenheterna som avses i förordningen. Dessutom upphävde statsrådet förordningen om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen. 

Dessutom har social- och hälsovårdsministeriet meddelat beslut med stöd av beredskapslagen. I och med att förordningarna upphävs upphör också de beslut som meddelats med stöd av dem att gälla.

Meddelande om beslut som hålls framlagt vid statsrådets distributionscentral 

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 19 a § i läkemedelslagen med besvärsanvisning i ärende VN/18131/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 24.9.2020. Beslutet gäller med stöd av 19 a § i läkemedelslagen begränsning av försäljningen och överlåtelsen till förbrukning av läkemedelspreparat som innehåller dexametason (ATC-grupp H02AB02) på apoteken.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 18.8.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om beslut som hålls framlagt vid statsrådets distributionscentral 

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 19 a § i läkemedelslagen med besvärsanvisning i ärende VN/18134/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 24.9.2020. Beslutet gäller med stöd av 19 a § i läkemedelslagen begränsning av försäljningen och överlåtelsen till förbrukning av läkemedelspreparat som innehåller paracetamol (ATC-grupp N02BE01) på apoteken.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 18.8.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen i ärende VN/11857/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 1.7.2020. Beslutet gäller med stöd av 87 § i beredskapslagen och statsrådets förordning (309/2020) begränsning av försäljningen av salbutamolpreparat på apoteken i syfte att säkerställa att läkemedlen räcker till under de undantagsförhållanden som covid-19 har orsakat.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 13.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen i ärende VN/11856/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 1.7.2020. Beslutet gäller de föreskrifter som med stöd av 87 § i beredskapslagen och statsrådets förordning (309/2020) meddelats läkemedelspartiaffärerna och dem som har rätt att bedriva apoteksrörelse i syfte att säkerställa att läkemedlen räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar väl under de undantagsförhållanden som covid-19 har orsakat.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 13.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 86 § i beredskapslagen i ärende VN/8928/2020 är framlagt till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med den 30 juni 2020. Beslut gäller vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i beredskapslagen (1552/2011).

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats den 13 maj 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om utkast till beslut och begäran om hörande som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets utkast till beslut i enlighet med 86 § i beredskapslagen i ärende VN/8928/2020 är framlagt till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med den 27 april 2020. Utkastet till beslut gäller vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i beredskapslagen (1552/2011).  

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats den 17 april 2020. Delfåendet av begäran om hörande och utkast till beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen i ärende VN/6322/2020 är framlagt till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med den 14 april 2020. Beslutet gäller de föreskrifter som med stöd av 87 § i beredskapslagen och statsrådets förordning (124/2020) meddelats läkemedelspartiaffärerna och dem som har rätt att bedriva apoteksrörelse i syfte att säkerställa att läkemedlen räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar väl under de undantagsförhållanden som covid-19 har orsakat.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats den 19 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Besvärsanvisningen har lagts till som bilaga till beslutet på social- och hälsovårdsministeriets webbplats med stöd av 49 § i förvaltningslagen (434/2003) den 14 april 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. Framläggandet av beslutet och besvärsanvisningen vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors har förlängts till den 22 maj 2020.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen i ärende VN/8523/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 14.5.2020. Beslutet gäller de föreskrifter som med stöd av 87 § i beredskapslagen och statsrådets förordningar (175/2020) och (176/2020) meddelats läkemedelspartiaffärerna och dem som har rätt att bedriva apoteksrörelse i syfte att säkerställa att läkemedlen räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar väl under de undantagsförhållanden som covid-19 har orsakat.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 9.4.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Meddelande om beslut som finns till påseende vid statsrådets distributionscentral

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen i ärende VN/8524/2020 finns till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med 14.5.2020. Beslutet gäller med stöd av 87 § i beredskapslagen och statsrådets förordningar (124/2020) och (175/2020) begränsning av försäljningen av salbutamolpreparat på apoteken i syfte att säkerställa att läkemedlen räcker till under de undantagsförhållanden som covid-19 har orsakat.

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 9.4.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.