Lagen om tolkningstjänst på teckenspråk

Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (19.2.2010/133) trädde i kraft den 1 maj 2010.

 

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Sirkka Sivula, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163007