Lagen om tolkningstjänst på teckenspråk

Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) trädde i kraft den 1 maj 2010.

 

Mer information