Lagen om tolkningstjänst på teckenspråk

Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (19.2.2010/133) trädde i kraft den 1 maj 2010.

Lagen om tolkningstjänst (Finlex)
Lagen om tolkningstjänst i sin helhet på teckenspråk/på finska (Youtube)