Tryggande av boende Kerrostalo

Social- och hälsovårdsministeriet stöder självständigt boende och bekämpar
bostadslöshet genom olika förmåner och tjänster som hjälper människor att klara av sina
boendekostnader.

Statens bostadspolitik och arbetet för att minska bostadslösheten vilar i första hand på Miljöministeriets ansvar.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) lyder under Miljöministeriet och ansvarar för att verkställa bostadspolitiken.

I arbetet mot bostadslöshet prioriteras anskaffningen av bostäder

I Finland har man bedrivit ett framgångsrikt långsiktigt arbete mot bostadslöshet. Det som framför allt krävts i arbetet mot bostadslöshet är att aktörerna samarbetat för samma mål.

I arbetet mot bostadslöshet tillämpas den s.k. Bostad först-modellen. En central slutsats i modellen är att anskaffningen av en bostad ska prioriteras framom andra stödåtgärder. Då en bostadslös person ges möjlighet att få bo i egen bostad bidrar det till att lösa andra sociala och hälsorelaterade problem.

Kommunalt stöd och stöd från FPA för den som söker bostad

Kommunala hyresbostäder finns i de flesta kommuner. Bostadsproduktionen ligger på varje kommuns eget ansvar. Mer information finns att få på kommunens bostadsbyrå. De flesta kommuner har på sin webbplats anvisningar för hur man ansöker om en hyresbostad.

Man kan få bostadsbidrag från FPA för sina boendekostnader. Även inom ramen för utkomststödet ersätts utgifter som anses vara behövliga och som hänför sig till boendet. Till exempel för hyresgaranti kan man ansöka om utkomststöd hos FPA.

För en person som inte klarar sig i vanligt självständigt boende kan det i form av socialvårdstjänster ordnas olika tjänster som stöder boendet.