FI SV

Tryggande av boende Kerrostalo

Social- och hälsovårdsministeriet stöder självständigt boende och bekämpar
bostadslöshet genom olika förmåner och tjänster som hjälper människor att klara av sina
boendekostnader.

Statens bostadspolitik och arbetet för att minska bostadslösheten vilar i första hand på Miljöministeriets ansvar.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) lyder under Miljöministeriet och ansvarar för att verkställa bostadspolitiken.

Både strategin för social- och hälsopolitik och regeringsprogrammet betonar att regeringens bostadspolitik har som mål att

  • avskaffa långtidsbostadslöshet
  • olika sektorer ska samarbeta för att bostadslösa och andra specialgrupper ska få bättre chanser att få en egen bostad
  • förebygga bostadslöshet och marginalisering bland unga

Målen för det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet

Målen för statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram 2012-2015 är att

Målen för att minska långtidsbostadslöshet

Åtgärdsprogrammet för att minska långtidsbostadslöshet är en del av det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet för åren 2012-2015. Dess mål är att

  • avskaffa långtidsbostadslöshet helt före år 2015
  • erbjuda social-, hälso-, och rehabiliteringstjänster åt specielgrupper
  • minska risken för långtidsbostadslöshet genom att effektivera användningen av hyresbostäder
  • förebygga bostadslöshet
     
  • Programmet för att minska långtidsbostadslöshet

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i programmet genom att finansiera stödtjänster i nya boendeenheter. Ministeriet svarar för Penningautomatföreningens (RAY) utvecklingsbidrag, och ur dessa medel beviljas stöd till organisationer som ordnar stödboende för kriminalvårdsklienter. RAY riktar också bidrag till föreningar och fonders härbärgen för renovering och för att ändra om dem till enhenter för stödboende.  

Att minska långtidsbostadslöshet är också ett  av målen i det Nationella utvecklingsprogrammet för Socia- och hälsovård (Kaste).

Kommunalt stöd för den som söker bostad

Kommunala hyresbostäder finns i de flesta kommuner. Bostadsproduktionen ligger på varje kommuns eget ansvar. Mer information finns att få på kommunens bostadsbyrå. De flesta kommuner har på sin webbplats anvisningar för hur man ansöker om en hyresbostad. Också hyreshusföreningar hjälper till med att skaffa bostad.

Man kan få bostadsbidrag för sina boendekostnader.

Härbärge, stödbostad eller servicebostad kan vara en lösning för bostadslösa som inte klarar sig i vanligt självständigt boende. Platser ordnas av det kommunala socialväsendet eller organisationer som tillhandahåller boendetjänster.