Projekt: Att minska pensionsskilnaderna mellan könen

Syftet med projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män är att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna.

I projektet sammanställs och sprids kunskap till beslutsfattare samtidigt som man strävar efter att få in ett jämställdhetsperspektiv i den offentliga debatten och beslutsfattandet om pensioner.

Projektet lyfter också fram hur den framtida pensionen påverkas av familjeledigheter och de avbrott i arbetslivet som dessa innebär. I projektet skapas en kalkylator som de som planerar att ta ut familjeledigheter kan använda för att bedöma hur familjeledigheter av olika längd inverkar på deras framtida pension.

Sådana som närmar sig pensionsåldern uppmärksammas dessutom på att ha den framtida pensionen i åtanke när de gör val som gäller deras pensionsavgång och tidpunkten för den.

Projektet genomförs i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Projektet höll ett öppet seminarium i oktober 2020. 

Producerat material

Artiklar

 

 

Mer information