Karta över välfärdsområdena

Du hittar mera information om välfärdsområdena genom att klicka på områdets namn eller på området på kartan.

Använd någon annan webbläsare än Explorer eftersom kartan inte fungerar med Explorer för närvarande.

Kartan har länkats till alla välfärdsområdenas webbplatser, konton i sociala medier och adresser till registratorskontor. Kontaktinformation om välfärdsområdesfullmäktige kan begäras av välfärdsområdena.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO 0295163642