FI SV EN RU

Förvaltningsområdet

Joukko ihmisiä, miehiä ja naisia, kävelee käytävällä.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 4300 personer.

Inom förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar som driver ministeriets samhälleliga mål och deltar i de projekt som ingår i regeringsprogrammet.

En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerarforskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska riktlinjer och beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Ministeriet koordinerar förvaltningsområdets olika uppgifter i en ledningsgrupp som består av den högsta ledningen för ministeriet, ämbetsverken och inrättningarna.

Ministeriet ingår 4-åriga resultatavtal med: 

Avtalen ses över varje år och genomförandet utvärderas. Dokument som hänför sig resultatstyrningen inom förvaltningsområdet:

Övriga aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är:

Besvärsnämnder

Följande besvärsinstanser finns inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.