Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar som driver ministeriets samhälleliga mål och deltar i de projekt som ingår i regeringsprogrammet.

En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerarforskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska riktlinjer och beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Ministeriet koordinerar förvaltningsområdets olika uppgifter i en ledningsgrupp som består av den högsta ledningen för ministeriet, ämbetsverken och inrättningarna.

Ministeriet ingår 4-åriga resultatavtal med: 

Avtalen ses över varje år och genomförandet utvärderas. Dokument som hänför sig resultatstyrningen inom förvaltningsområdet:

Övriga aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är:

Besvärsnämnder

Följande besvärsinstanser finns inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Organisationsschema över social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Klicka på bilden för större version.

Mer information

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikationsenheten / VIE Telefon:0295163396   E-postadress: