Avgifter för kommunal tandvård

Tandvården vid hälsovårdscentraler är avgiftsfri för barn och unga under 18 år. För veteraner är tandvården avgiftsfri vad gäller tandläkarundersökning, preventiv vård och kliniskt arbetet som anknyter till proteser. De eurobelopp justeras vartannat år.

Grundavgiften per besök för tandvård på hälsovårdscentral år 2020-2021

  • högst 10,20 euro när vården ges av en munhygienist
  • högst 13,10  euro när vården ges av en tandläkare
  • högst 19,20  euro när vården ges av en specialisttandläkare

Utöver grundavgiften debiteras separata avgifter får behandlingar och undersökningar. Avgifterna varierar mellan 8,40  euro (till exempel grundundersökning av tänder) till över 200 euro (proteser).

Avgiftens storlek bestäms enligt hur krävande vården är och hur mycket tid den tar. Avgifterna grundar sig på Klassifikationen av åtgärder i mun och käkar som handhas av Institutet för hälsa och välfärd.

Utöver avgifterna för vård och undersökningar kan de tandtekniska utgifterna för regleringsapparater och protetisk behandling samt utgifterna för specialmaterial uppbäras.