Avgifter för tandvård

Tandvården vid hälsocentraler är avgiftsfri för personer under 18 år. För veteraner är tandvården avgiftsfri vad gäller kontroller, förebyggande vård och kliniskt arbete i samband med proteser. Det görs indexjusteringar vartannat år i tandvårdsavgifterna.

Avgifter år 2024

Grundavgiften per besök för tandvård på hälsocentral är

  • högst 11,30 euro när vården ges av en munhygienist
  • högst 14,60 euro när vården ges av en tandläkare
  • högst 21,50 euro när vården ges av en specialisttandläkare

Utöver grundavgiften tas det ut särskilda åtgärdsavgifter för vård och undersökning av tänder. Avgifterna varierar från 9,40 euro (till exempel bedövning) till över 200 euro (proteser).

Avgifternas storlek bestäms enligt hur krävande och tidskrävande vården är. Avgifterna grundar sig på den nationella åtgärdsklassifikationen för åtgärder i mun och käkar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd.

Utöver de avgifter som tas ut för vård och undersökning kan det tas ut tandtekniska kostnader för regleringsapparater och proteser samt kostnader för specialmaterial.

Har du några frågor om klient- och patientavgifterna?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna. 

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer: