Hoppa till innehåll
Media

Grupp av opinionsbildare söker metoder för att stärka välfärden och jämlikheten i eftervården av coronakrisen

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2020 16.49
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en grupp bestående av opinionsbildare för att stärka välfärden och jämlikheten i eftervården av coronaepidemin.

Målet är att ta fram förslag om hur man ska förhindra utdragna sociala problem, marginalisering och ökad ojämlikhet i samband med att begränsningarna i fråga om coronaepidemin luckras upp och återuppbyggnaden inleds.

Gruppen har till uppgift att lyfta fram metoder för att minska illamåendet, ojämlikheten och marginaliseringen som beror på den ekonomiska nedgången till följd av coronakrisen.

Ordförande för gruppen är Kari Mäkinen, ärkebiskop emeritus och Soste rf:s fullmäktigeordförande.

”Utöver de ekonomiska förlusterna orsakar coronakrisen omfattande förluster och skador för människors välfärd. Om man inte satsar på att åtgärda dem, kommer konsekvenserna att bli ödesdigra för den ekonomiska bärkraften och människans bärkraft i samhället. Att känna igen välfärdsförluster och ingripa i dem är avgörande för återuppbyggnaden”, sammanfattar ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen gruppens utgångspunkt efter dess första möte.

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av maj 2020.

Ytterligare information

Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 0295 163 391
Kari Mäkinen, ordförande (intervjuförfrågningar kan skickas till [email protected])

Tillbaka till toppen