Jämställdhet

Social- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen om jämställdhet, främjar uppfyllandet av regeringens jämställdhetspolitiska mål och följer jämställdheten mellan könen som helhet i vårt land.

 • Lagstiftning »

  Lagstiftning om jämställdhet.

 • Jämställdhetspolitik »

  Jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen och regeringens riktlijerna.

 • Jämställdhetsintegrering »

  Integrering av könsperspektivet är en strategi för främjande av jämställdheten. Detta innebär att könsperspektivet tas i beaktande i allt beslutsfattande.

 • Jämställdhet i arbetslivet »

  Jämställdhet i arbetslivet måste främjas särskilt i fråga om löner, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, karriärutveckling och förenande av arbete och familjeliv.

 • Likalön »

  Kvinnor och män ska ha lika betalt för samma och likvärdigt arbete.

 • Internationellt samarbete »

  Finland bedriver jämställdhetsarbete inom EU och i Nordiska ministerrådet samt deltar i Europarådets och FN:s jämställdhetsarbete.

 • Ansvariga myndigheter »

  Jämställdhetsärenden behandlas förutom vid social- och hälsovårdsministeriet, också vid arbetarskyddsmyndigheterna och många organisationer.

 • Priset Årets Pappa »

  Syftet är att förstärka faderskapet, underlättas föreningen av arbete och familj, främja barnens intressen samt jämställdhet mellan kvinnor och män.