Offentlig delgivning

På denna sida finns social- och hälsovårdsministeriets offentlig delgivning.

Meddelande om beslut som hålls framlagt vid statsrådets distributionscentral