Kommittén för social trygghet

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid är 23.3.2020–31.3.2027.

I kommittén ingår en riksdagsledamot från alla riksdagsgrupper. Kommittén har också permanenta sakkunniga. Kommitténs arbete stöds av fem sektioner: sektionen för sysselsättning och kompetens, sektionen för arbets- och funktionsförmåga, sektionen för boende, förvaltningssektionen och sektionen för forskning och utvärdering.

Presidium:

Ordförande: forskningsprofessor Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd

Första vice ordförande: Veli-Mikko Niemi, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Andra vice ordförande: Liisa Siika-aho, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Tredje vice ordförande: Essi Rentola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Fjärde vice ordförande: Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Tarja Filatov, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
(ersättare Matias Mäkynen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen)

Riikka Slunga-Poutsalo, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
(ersättare Kaija Juuso, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp)

Arto Satonen, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp
(ersättare Elina Lepomäki, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp)

Katri Kulmuni, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
(ersättare Pekka Aittakumpu, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp)

Bella Forsgrén, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen
(ersättare Noora Koponen, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen)

Anna Kontula, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
(ersättare Jussi Saramo, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp)

Anders Norrback, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen
(ersättare Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen)

Sari Essayah, riksdagsledamot, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
(ersättare Antero Laukkanen, riksdagsledamot, Kristdemokratiska riksdagsgruppen)

Harry Harkimo, riksdagsledamot, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
(ingen ersättare)

Permanenta sakkunniga:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Jaana Rissanen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Ulla Hämäläinen, finansråd, finansministeriet
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, justitieministeriet
Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet
Outi Antila, generaldirektör, Folkpensionsanstalten
Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet
Heikki Hiilamo, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
Mikko Kautto, verkställande direktör, Pensionsskyddscentralen PSC
Ilkka Oksala, direktör, Finlands näringsliv EK
Anna Kukka, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna
Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland
Pirjo Väänänen, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Minna Ahtiainen, direktör, STTK rf
Katri Ojala, ledande sakkunnig, Akava
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Eija Koivuranta, verkställande direktör, SOSTE Finlands Social och hälsa rf
Titta Hiltunen, sakkunnig, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Sari Kokko, organisationschef, ordförande, Handikappforum rf