Kommittén för social trygghet

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid är 23.3.2020–31.3.2027. Genom sitt beslut av 19.10.2023 ändrade statsrådet sammansättningen av kommittén för social trygghet samt kommitténs uppgifter för kommitténs återstående mandatperiod.

I kommittén ingår en riksdagsledamot från alla riksdagsgrupper. Kommittén har också permanenta sakkunniga.

Bedömnings- och utredningsgruppen har till uppgift att ta fram kvalitativa och kvantitativa bedömningar och utredningar samt konstitutionell bedömning i enlighet med kommitténs uppdrag.

Kommittén har som uppgift att lägga fram förslag och initiativ för reformen av den sociala tryggheten och genomföra förstudier och bedömningar gällande dem. Kommittén drar upp riktlinjer för den sociala trygghetens framtida vision och principer. Den behandlar grundskyddet, det inkomstrelaterade skyddet, minimiskyddet, deras finansiering och kopplingen mellan dem samt åtgärder för att sammanpassa tjänsterna med förmånerna bättre än i dag. 

I arbetet beaktas mångfalden i livssituationer och ändringar av dem samt övergången från en förmån till en annan. Kommittén behandlar inte ålderspensionerna.

Under sin andra period behandlar kommittén för social trygghet förmånernas individuella och familjespecifika karaktär, kombinationer av sociala trygghetsförmåner och den sociala trygghetens nivå. Dessutom bedömer kommittén för social trygghet hur olika förmåner och tjänster svarar på olika slags livssituationer.

Kommittén för social trygghet följer upp framskridandet av beredningen av det allmänna stödet.

Mellanrapport från kommittén för social trygghet

Mellanrapporten om arbetet under den första perioden för kommittén för social trygghet godkändes den 30 januari 2023. Den innehåller 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period. 

Ordförande

Ordförande: forskningsprofessor Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd
Första vice ordförande: avdelningschef Liisa Siika-aho, social- och hälsovårdsministeriet
Andra vice ordförande: direktör Essi Rentola, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

riksdagsledamot Atte Kaleva, Samlingspartiets riksdagsgrupp
(ersättare riksdagsledamot Mia Laiho, Samlingspartiets riksdagsgrupp)

riksdagsledamot Pia Sillanpää, Sannfinländarnas riksdagsgrupp 
(ersättare riksdagsledamot Ari Koponen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp)

riksdagsledamot Tarja Filatov, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
(ersättare riksdagsledamot Matias Mäkynen, Socialdemokratiska riksdagsgruppen)

riksdagsledamot Katri Kulmuni, Centerns riksdagsgrupp
(ersättare riksdagsledamot Hilkka Kemppi, Centerns riksdagsgrupp)

riksdagsledamot Bella Forsgrén, Gröna riksdagsgruppen
(ersättare riksdagsledamot Maria Ohisalo, Gröna riksdagsgruppen)

riksdagsledamot Laura Meriluoto, Vänsterförbundets riksdagsgrupp 
(ersättare riksdagsledamot Li Andersson, Vänsterförbundets riksdagsgrupp)

riksdagsledamot Henrik Wickström, Svenska riksdagsgruppen 
(ersättare riksdagsledamot Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen)

riksdagsledamot Päivi Räsänen, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
(ersättare riksdagsledamot Peter Östman, Kristdemokratiska riksdagsgruppen)

riksdagsledamot Harry Harkimo, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
(ingen ersättare)

Permanenta sakkunniga:

direktör Eveliina Pöyhönen, social- och hälsovårdsministeriet
direktör Jaana Rissanen, social- och hälsovårdsministeriet
finansråd Ulla Hämäläinen, finansministeriet
arbetsmarknadsråd Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen, undervisnings- och kulturministeriet
generaldirektör Outi Antila, Folkpensionsanstalten
ledande sakkunnig Eeva Nykänen, Institutet för hälsa och välfärd
generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
avdelningschef Susan Kuivalainen, Pensionsskyddscentralen
direktör Ilkka Oksala, Finlands näringsliv EK
förhandlingschef Anna Kukka, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland
socialpolitisk chef Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
ledande sakkunnig Katri Ojala, Akava ry
direktör Minna Ahtiainen, STTK rf
utvecklingschef Maria Salenius, Finlands Kommunförbund
specialsakkunnig Ellen Vogt, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
ordförande, verkställande direktör Eija Koivuranta, SOSTE Finlands social och hälsa rf
sakkunnig inom påverkansarbete Suvi Mäkeläinen, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
ordförande, organisationschef Sari Kokko, Handikappforum rf