Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommittén för social trygghet

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid är 23.3.2020–31.3.2027.

I kommittén ingår en riksdagsledamot från alla riksdagsgrupper. Kommittén har också permanenta sakkunniga. Kommitténs arbete stöds av fem sektioner: sektionen för sysselsättning och kompetens, sektionen för arbets- och funktionsförmåga, sektionen för boende, förvaltningssektionen och sektionen för forskning och utvärdering.

Kommitténs möten:

Kommande möten:  8.11., 29.11., 31.1., 14.2., 21.3., 25.4., 23.5.

Tidigare möten:  

Måndag den 11 oktober 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 4 oktober 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 6 september 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 24 maj 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 10 maj 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 22 mars 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 25 januari 2021

Pressmeddelande:

Måndag den 23 november 2020

Pressmeddelande:

Måndag den 2 november 2020

Pressmeddelande:

Måndag den 28 september 2020

Pressmeddelande:

Förhandsnyhet:

Måndag den 8 juni 2020

Pressmeddelande:

Förhandsnyhet:

Måndag den 20 april 2020

Pressmeddelande:

Förhandsnyhet: 

 

Ordförande: forskningsprofessor Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd

Första vice ordförande: Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Andra vice ordförande: Heli Backman, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet 
Tredje vice ordförande: Liisa Siika-aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Tarja Filatov, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
(ersättare Matias Mäkynen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen)

Riikka Slunga-Poutsalo, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
(ersättare Riikka Purra, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp)

Arto Satonen, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp
(ersättare Elina Lepomäki, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp)

Katri Kulmuni, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
(ersättare Pekka Aittakumpu, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp)

Bella Forsgrén, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen
(ersättare Noora Koponen, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen)

Anna Kontula, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
(ersättare Paavo Arhinmäki, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp)

Anders Norrback, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen
(ersättare Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen)

Sari Essayah, riksdagsledamot, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
(ersättare Antero Laukkanen, riksdagsledamot, Kristdemokratiska riksdagsgruppen)

Harry Harkimo, riksdagsledamot, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
(ingen ersättare)

Permanenta sakkunniga:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Essi Rentola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Jaana Rissanen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Eveliina Pöyhönen, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet
Ulla Hämäläinen, finansråd, finansministeriet
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, justitieministeriet
Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet
Outi Antila, generaldirektör, Folkpensionsanstalten
Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet
Heikki Hiilamo, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
Jaakko Kiander, direktör, Pensionsskyddscentralen PSC
Ilkka Oksala, direktör, Finlands näringsliv EK
Jorma Palola, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna
Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland
Saana Siekkinen, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Katarina Murto, direktör, STTK rf
Pekka Piispanen, direktör, Akava
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Eija Koivuranta, verkställande direktör, SOSTE Finlands Social och hälsa rf
Eero Löytömäki, sakkunnig, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Sari Kokko, organisationschef, ordförande, Handikappforum rf

Tillbaka till toppen