Ansökan om statsunderstöd år 2021

 

Mer information

Kati Hokkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA 0295163727