Ansökan om statsunderstöd år 2021

Statsunderstöd för 2021 är listade nedan.

Ansökningstiden för Framtidens social- och hälsocentral programmets kompletterande utlysning av understöd 2021 var 16.8.-15.10.2021. Material är på soteuudistus.fi 

Avslutade ansökan om statsunderstöd

Mer information

Leea Rautanen-Muhli, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA 0295163667