Besvärsinstanser för beslut om utkomstskydd

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande eller omprövning, anmärkningar eller klagomål. Däremot övervakar ministeriet besvärsinstansernas verksamhet och ser till att medborgarnas rättsskydd i samband med ändringssökande förverkligas.

Beslut som gäller utkomststöd ges alltid i skriftlig form med motiveringar. I beslutet anges hur och var ändring i beslutet kan sökas.

Om klienten inte är nöjd med ett beslut om ett bidrag eller en förmån kan han söka ändring i beslutet genom att kräva rättelse eller genom besvär.

Kommunens socialombudsman kan rådge hur man söker ändring, eller om klienten är missnöjd med den service han eller hon fått. 

Ändring i ett beslut kan sökas på följande sätt:

Utkomststöd

Grundläggande utkomststöd 

Betalare
FPA

Begäran om omprövning
FPA:s center för omprövning

Besvärsinstans

Förvaltningsdomstolen

Kompletterande och förebyggande utkomststöd      

Betalare

Kommunens socialbyrå

Begäran om omprövning

Kommunens socialnämnd
(eller motsvarande)

Besvärsinstans

Förvaltningsdomstolen

Förmåner som betalas av FPA

Betalare

FPA

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen'

Arbetslöshetsskydd, utbildningsförmån, alterneringsersättning, utbildningsdagpenning, arbetsgivarens självriskpremie

Betalare

FPA, arbetslöshetskassorna, Arbetslöshetsförsäkrings-fonden, Utbildningsfonden

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen

Arbetspension

Betalare

Arbetspensionsanstalterna, arbetspensionsbolagen

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen

Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar

Betalare

Försäkringsbolagen

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen