Du är tryggad – Social trygghet för barn och unga

Den sociala tryggheten reformeras

kuvituskuva

Den sociala tryggheten är ett gemensamt skydd som vårt samhälle erbjuder och som garanterar en grundläggande försörjning i olika livssituationer. Den innefattar olika ekonomiska stöd, dvs. penningstöd, men också social- och hälsovårdstjänster. Det finns många olika förmåner, och de är alla i regel avsedda för att tillgodose ett behov av försörjning som en viss situation orsakat.

Alla människor som bor i Finland har rätt till social trygghet, också barn och unga. Den rätten är inskriven i Finlands grundlag.

Vad ingår i den sociala tryggheten? Läs mer och titta på videor: 
Vad är social trygghet?

Sotuselittäjä är en del av social- och hälsovårdsministeriets informationsmaterial för unga om den sociala tryggheten. I videorna medverkar Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed och Aron Syrjä, som är influerare i sociala medier. Videon är textad till svenska. 


Unga får säga sin åsikt om den sociala tryggheten

Finlands sociala trygghet är omfattande, och därför är systemet också rätt invecklat. Det är orsaken till att systemet nu reformeras. I samband med reformen är det viktigt att utreda också hur den sociala tryggheten svarar på behoven i vår föränderliga värld.

Reformen av systemet för social trygghet bereds i kommittén för social trygghet, vars medlemmar är riksdagsledamöter. Reformen genomförs i samarbete med forskare, civilsamhällesorganisationer och andra experter. Också barn och unga får delta i utvecklandet av den sociala tryggheten.

Eftersom den sociala tryggheten är något som berör oss alla, har man också velat höra barns och ungas åsikter. Över 1 200 unga har svarat på en enkät om den sociala tryggheten och dess framtid. Under hösten det också ordnats olika workshoppar där unga har fått säga sin åsikt. 

Jobbar du som lärare eller med den sociala tryggheten? Bekanta dig med vårt lekfulla och engagerande läromaterial!

Det bästa sättet för unga att lära sig om den sociala tryggheten är att bekanta sig med den och diskutera den tillsammans med andra.
För att man ska förstå vad den sociala tryggheten innebär i praktiken är det bra att veta några grundläggande saker om den. På webbplatsen har vi samlat ett studiematerial som är lekfullt och ökar ungdomarnas delaktighet, och som kan användas till exempel på högstadiets lektioner i samhällslära. I videorna med ordspel hör vi Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed och Aron Syrjä, som är influerare i sociala medier. 

I samarbete med barnstrategin 

Informationsmaterialet och enkäten om den sociala tryggheten är en del av genomförandet av den nationella barnstrategin.   
 
Barnstrategin säkerställer att de förpliktelser i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna som gäller barn fullgörs på ett målinriktat sätt, framför allt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Det viktigaste målet för strategin är att skapa en hållbar, konsekvent och långsiktig grund för den nationella barn- och familjepolitiken. Syftet med strategin är att utveckla det beslutsfattande, det samarbete och de arbetssätt som gäller barn och familjer så att förpliktelserna avseende grundläggande och mänskliga rättigheter beaktas på ett heltäckande och systematiskt sätt på alla områden och nivåer inom förvaltningen.  

Mer information