dekorativ bild

Arktiskt samarbete

Arktiska rådet är ett mellanstatligt forum vars syfte är att främja samarbete, samordning och kontakter mellan de arktiska staterna, de arktiska urfolken och invånarna i den arktiska regionen. I centrum för samarbetet ligger särskilt hållbar utveckling och skyddet av den arktiska miljön.

Finland var ordförande i Arktiska rådet 2017—2019. Ryssland innehar ordförandeskapet under åren 2021–2023. I mars 2022 meddelade de andra sju staterna som är medlemmar i rådet att de tills vidare inte deltar i rådets verksamhet. Det är oklart hur Arktiska rådets verksamhet ska fortsätta i framtiden.  

De teman som social- och hälsovårdsministeriet arbetar med i rådet hör i huvudsak till den arbetsgrupp i Arktiska rådet som arbetar för hållbar utveckling (SDWG) och till dess expertgrupp som arbetar med helheter som rör människans hälsa. Dessa teman gäller främst

  • hälsoriskerna och det mångprofessionella programmet One Health som handlar om hur människans och djurens hälsa påverkar varandra och miljön. 
  • den psykiska hälsan och förebyggandet av självmord
  • jämställdheten mellan könen
  • arbetshälsan och arbetssäkerheten

Även de konsekvenser som sot och metan har för hälsan har behandlats i Arktiska rådet. 

Urfolksorganisationerna är permanenta medlemmar av rådet (”Permanent Participants”) och har internationellt en exceptionellt stark ställning i Arktiska rådet. Social- och hälsovårdsministeriet och Finland stöder urfolkens starka representation i Arktiska rådet. 

Mer information

Päivi Karvinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163196