Samarbetsområden för social- och hälsovården

Varje välfärdsområde hör till ett samarbetsområde. Det finns fem samarbetsområden, och varje samarbetsområde har ett universitetssjukhus. Syftet med samarbetsområdena är att de ska främja den regionala samordningen och utvecklingen inom social- och hälsovården och samarbetet mellan välfärdsområdena.

De välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde ingår ett samarbetsavtal där de bland annat kommer överens om arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena. De tvåspråkiga välfärdsområdena ingår dessutom ett samarbetsavtal om hur de svenskspråkigas språkliga rättigheter ska garanteras inom social- och hälsovården.  Välfärdsområdena ansvarar för samarbetets innehåll och de administrativa beslut som samarbetet och finansieringen förutsätter. 

Fullgörandet av samarbetsavtalet ska följas upp och utvärderas årligen i förhandlingar mellan social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena i samarbetsområdet. I förhandlingarna deltar också finansministeriet och inrikesministeriet.

Samarbetsområden

Norra Finlands samarbetsområde

 • Kajanalands välfärdsområde
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Lapplands välfärdsområde
 • Norra Österbottens välfärdsområde (universitetssjukhus)

Östra Finlands samarbetsområde

 • Södra Savolax välfärdsområde
 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Norra Karelens välfärdsområde
 • Norra Savolax välfärdsområde (universitetssjukhus)

Inre Finlands samarbetsområde 

 • Södra Österbottens välfärdsområde
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Birkalands välfärdsområde (universitetssjukhus)

Västra Finlands samarbetsområde

 • Österbottens välfärdsområde
 • Satakunta välfärdsområde
 • Egentliga Finlands välfärdsområde (universitetssjukhus)

Södra Finlands samarbetsområde

 • Södra Karelens välfärdsområde
 • Helsingfors
 • HUS (universitetssjukhus)
 • Östra Nylands välfärdsområde
 • Mellersta Nylands välfärdsområde
 • Kymmenedalens välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
 • Vanda och Kervo välfärdsområde

Mer information

Linda Soikkeli, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163002   E-postadress: