Sidan kommer att uppdateras

Förebyggande missbrukarvård

Med alkohol- och drogprevention avses förebyggande och minskning av skador som orsakas av rusmedel. Syftet med arbetet är att minska efterfrågan, tillgång, utbud och skador avseende rusmedel och främja hälsa, säkerhet och välfärd.

Lagen om förebyggande rusmedelsarbete trädde i kraft 1.12.2015, och samtidigt upphävdes lagen om nykterhetsarbete.  Enligt lagen omfattar det förebyggande rusmedelsarbetet åtgärder för att förebygga skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och penningspel. Målet med lagen är att främja jämlikheten inom hälsa och välfärd, säkerställa förutsättningarna för det förebyggande rusmedelsarbetet i hela landet och stöda utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet särskilt i kommunerna och regionerna.

Institutet för hälsa och välfärd har det riksomfattande ansvaret för samordningen och styrningen av det förebyggande rusmedelsarbetet.

Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention, som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd, stöder det lagstadgade arbete som bedrivs i kommunerna och regionerna. Handlingsplanen lyfter fram möjligheter att bedriva effektivt, omfattande och kostnadseffektivt rusmedelsarbete i praktiken.

Planen innehåller en mängd metoder som bidrar till att minska de hälsorelaterade och sociala skador som droger och penningspel orsakar missbrukare själva, deras anhöriga, utomstående och hela samhället.

Verksamheten inom alkohol- och drogprevention

På webbplatsen Alkohol, tobak och beroenden som är avsedd för personer som arbetar med alkohol- och drogprevention producerar Institutet för hälsa och välfärd information om alkohol, droger och beroenden och utvecklar metoder och god praxis för att minska beroenderelaterade skador.  Material om alkohol- och drogprevention finns på Intitutet för hälsa och välfärds webbplats.

Organisationer bedriver i hög grad alkohol- och drogprevention. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinerar nätverket för alkohol- och drogprevention (EPT-nätverket), som består av de 63 mest framträdande sakkunnigorganisationerna inom alkohol- och drogprevention.