Tjänster för äldre som främjar välbefinnandet 

Inom samtliga tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården främjas äldres funktionsförmåga. 

Rehabilitering bevarar funktionsförmågan hos äldre

Rehabilitering för äldre ordnas bl.a. av inom välfärdsområdenas hälso- och sjukvård som medicinsk rehabilitering och i form av rehabilitering på statens bekostnad inom öppenvården eller på rehabiliteringsanstalt för frontveteraner och krigsinvalider. Efter akutvård är det viktigt att äldre får rehabilitering inför utskrivningen till hemmet och rehabilitering som bevarar deras funktionsförmåga.

Influensavaccination för personer som fyllt 65 år

Enligt det nationella vaccinationsprogrammet får de som fyllt 65 år vacciner mot influensa på hälsocentralen avgiftsfritt. Vaccinationen är frivillig. 

Vem får förebyggande tjänster för äldre?

De förebyggande tjänsterna är avsedda antingen för alla eller också efter prövning på basis av en bedömning av servicebehovet.

Var får man förebyggande tjänster för äldre?

Förebyggande tjänster ordnas inom välfärdsområdenas social- och hälsovård och av kommunerna, församlingarna och andra organisationer.

Mer information om de förebyggande tjänsterna för äldre

Mer information om tjänsterna ges av den närmaste social- och hälsocentralen i det egna välfärdsområdet. 

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress: