Individualiserad medicin

Individualiserad medicin handlar om hälsofrämjande och planering av sjukdomsbehandling bland annat med hjälp av information som den mänskliga arvsmassan, genomet, ger. För detta ändamål införs ny teknologi inom hälso- och sjukvården.

Ambitionen är att 2020 ha ett andelslag omfattande ett genomcentrum, ett nationellt cancercentrum och ett nationellt neurocentrum samt biobanker med en etablerad verksamhetsmodell och finansiering i Finland. Med hjälp av dem genomförs tillväxtstrategin inom hälsobranschen och stärks nationell forskning, utveckling och innovation.

En förutsättning för att hälsovårdens datalager, biobankernas provlager och den nya genominformationen ska kunna utnyttjas fullt ut är en stark nationell samordning och gemensamma aktörer.

• Läs mer om tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen