Individualiserad medicin

Individualiserad medicin främjar individens hälsa och välfärd genom utnyttjande av forskning, ny teknik och större informationsresurser än tidigare. Målet är att förebygga sjukdomar och förbättra diagnostiken och behandlingarnas effekt. Samtidigt säkerställs att individernas skydd för personuppgifter iakttas och stöds människornas möjligheter att påverka sin egen hälsa.

Ambitionen är att 2020 ha ett andelslag omfattande ett genomcentrum, ett nationellt cancercentrum och ett nationellt neurocentrum samt biobanker med en etablerad verksamhetsmodell och finansiering i Finland. Med hjälp av dem genomförs tillväxtstrategin inom hälsobranschen och stärks nationell forskning, utveckling och innovation.

En förutsättning för att hälsovårdens datalager, biobankernas provlager och den nya genominformationen ska kunna utnyttjas fullt ut är en stark nationell samordning och gemensamma aktörer.

• Läs mer om tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen