logon

Individualiserad medicin främjar hälsa och välfärd

Individualiserad medicin främjar individens hälsa och välfärd genom utnyttjande av forskning, ny teknik och större informationsresurser än tidigare. Målet är att förebygga sjukdomar och förbättra diagnostiken och behandlingarnas effekt. Samtidigt säkerställs att individernas skydd för personuppgifter iakttas och stöds människornas möjligheter att påverka sin egen hälsa.

Ambitionen är att 2021 - 2023 ha ett andelslag omfattande ett genomcentrum, ett nationellt cancercentrum och ett nationellt neurocentrum samt biobanker med en etablerad verksamhetsmodell och finansiering i Finland. Med hjälp av dem genomförs tillväxtstrategin inom hälsobranschen och stärks nationell forskning, utveckling och innovation.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering konstateras att Finland kommer att utvecklas väsentligt som forsknings- och innovationsmiljö genom stärkande av befintliga forsknings- och utvecklingsekosystem, utveckling av modellen för innovationspartnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn och fortsatt genomförande av åtgärder i enlighet med tillväxtstrategin för hälsobranschen.